Uudised

NÄIDISLEPING MAAOMANIKUGA

Avaldatud: Esmaspäev, 05 August 2013 13:05

Eesti Jahimeeste Selts on koostanud maaomaniku ja jahiühenduse vahel maaomandi jahinduslikuks kasutamiseks sõlmitava lepingu näidise. Tegemist on kokkuleppe lihtsa variandiga. Loomulikult on võimalik lepingusse kokkuleppijate soovi korral punkte juurde lisada.

Näidisleping asub alakaustas blanketid.